МПЦО „Свети Кирил и Методиј” Штутгарт - страна 3

Пролетта 1994 година во посета на црковната општина беше дојден тогашниот поглавар на МПЦ господин господин Михаил, на иницијатива од нашата црковна општина во Маинц се оснива и Епархијата за Европа, на која покасно и се одреди седиште во Дортмунд.

Почетокот на 1995 година во Минхен пристигна свештенико Мирко Пешовски кој со неговото искуство од Австралија со многу напори и со помош на неколку тогаш активни членови од повеќе црковни општини создаде парохија.

Денес на територијата на Јужна Германија опстојуваат 6 црковни општини кои од 1996 година се обединети во една парохија на подрачје на кое живеат околу 8 до 10.000 верници.


1 | 2 | 3