Богослужби 2024

во Црквата Michaelskirche на Föhrstr. 2 во 70439 Stuttgart (Neuwirtshaus)

Напомена:
Пред секоја Богослужба можни информации на
Facebook

Богослужби 2024

Посетувајте ги почесто Богослужбите, дојдете заедно да се помолиме на севишниот Бог.